อาจารย์เอ ปี 2552  ถึง ปี 2552

ปัจจุบัน  นักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา

สอน คณิตศาสตร์

 

   

คุณครูปู่ ปี 2549 ถึง ปัจจุบัน

สอน ภาษาไทย

Mobile 08 6148 1000

   

คุณครูย่า ปี 2547 ถึง ปัจจุบัน

สอน ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์

Mobile 08 6148 0999

   

อาจารย์แมว ปี 2547 ถึง ปัจจุบัน

สอน ภาษาฝรั่งเศส

Mobile 08 6842 4488

   

อาจารย์ทศ ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน

สอน Computer , วิทยาศาสตร์

Mobile 08 9751 1157

   

 

อนาคตนักเรียน 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร

ต้นกำเนิดตึกเด็ก