สอนเสริมคณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

   

สอนเสริมภาษาไทย

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

 

   

สอนเสริมภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

   

สอนเสริมภาษาฝรั่งเศส

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

   

สอนเสริม Computer , วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6