แสดงดนตรีไทย

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 

   

การประกวดดนตรีไทย

ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 29

ชิงถ้วยพระราชทาน

   

ไหว้ครู

มหาวิทยาลัยบูรพา

   

การแสดง Cheer

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

   

รำสีนวล

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

   

เริ่มหัดรำ ปี 2547

ตึกเด็กซอยนพรัตน